Utveckling och fokus på rätt saker hos Ingelsten

Notis · 2020-03-03

Hos Ingelsten & Co i Anderstorp gjorde styrgruppen en mycket bra, informativ och tydlig presentation av sitt arbete hittills under Fas 1 som visar att det finns en tydlig koppling mellan nuläge, önskat läge och prioriterade utmaningar och principer. En stark samsyn finns liksom drivkraft att utvecklas. Pilotgruppen för daglig styrning har tagit fram ett första förslag på tavla för att visualisera sitt arbete vilken är både tydlig, omfattande och bra planerad. Första mötet har nyligen hållits där de nu börjar fånga upp avvikelser som ger dem möjlighet att utvecklas och fokusera på rätt saker. Mer information har Malin Ericson.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer