Utveckling och gemensamt ansvar

Notis · 2019-02-25

Hos Safeman i Olofström har diskussionerna lyft, det finns energi och drivkraft i styrgruppen och en stark vilja att komma framåt! Ärlighet och öppenhet i gruppen skapar möjligheter till gemensamma insikter. Under Produktionslyftsresan har de övat mycket och att hela organisationen visar att de kan förändra vanor, beteenden, inställningar, gruppdynamik med mer! Både grupper och individer har utvecklats och tar gemensamt ansvar. De har även funderat över vad du behöver veta som ägare, VD, ledningsgrupp, styrgrupp, arbetsgrupp respektive individ inför och efter en arbetsdag? Hur kan vi fånga upp och tillfredsställa medarbetarens önskan att känna sig trygg genom att veta vad som förväntas av en – och att du klarar av att genomfört dagens uppgifter? Vad behöver vi göra för att nå detta, vad är första steget? Diskussionerna resulterade i ett par läxor till nästa möte. Mer information har Produktionslyftets Lean-coach Malin Erikson.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer