Utveckling och lärande kräver tillit

Ledare · Birgitta Öjmertz, programdirektör på Produktionslyftet · 2022-06-28

Under de senaste åren har vi fått uppleva saker som vi aldrig trodde skulle kunna hända. Vi har tvingats hantera nya situationer och finna vägar framåt i okänd terräng. Ibland lyckas vi bra och ibland blir det inte riktigt som vi hade önskat. Jag är dock övertygad om att vi alltid måste våga prova nya lösningar – mäta, utvärdera och lära längs vägen.

Om vi inte bara lär var och en för sig utan tillsammans så kan vi hitta bättre och snabbare lösningar. Men det kräver samtidigt tillit att våga berätta för andra, inte bara om det vi lyckas med utan också om det som inte gick så bra.

Inom Produktionslyftet eftersträvar vi att skapa tillit och möjlighet att lära tillsammans. Under våren har flera Produktionslyftsföretag berättat om sina utvecklingsresor vid våra digitala frukostseminarier – med exempel på såväl framgångsrika satsningar som hantering av svåra situationer. Tack för att ni så frikostigt delar med er!

Under hösten möter vi ännu fler företag som berättar om sina erfarenheter. Först ut är Orbit One som visar hur de har byggt system för att hantera en orolig omvärld med komponentbrist, prisökningar och ändrade förutsättningarna i leverantörskedjorna på grund av både pandemi och krig i Ukraina.

När det skapas förutsättningar för alla att bidra och vara en del i företagets utveckling skapas kraft framåt i en gemensam riktning. Ett exempel på det ser ni i artikeln om Hydal Aluminium Profiler AB, där de beskriver hur de skapar delaktighet och engagemang i organisationen – en viktig grund för att ta sig an nya utmaningar.

Vi arbetar intensivt för att Produktionslyftet ska kunna bidra i klimatomställningen, där vi tillsammans behöver öka takten och finna nya lösningar. Det är viktigt både för företagens långsiktiga konkurrenskraft och för samhället i stort. Under året har vi förstärkt det gröna perspektivet i Produktionslyftets metodik. Till vår glädje har det nu också beviljats medel till Omställningslyftet, en omfattande satsning för klimatomställning bland små och medelstora företag där Produktionslyftet kommer bidra i arbetet. Under hösten presenterar vi ett antal konkreta erbjudanden inom Omställningslyftet.

Med det önskar jag er alla en fin sommar, med möjlighet att ladda batterierna inför en höst med många spännande aktiviteter och viktiga utmaningar att arbeta vidare med!

Birgitta Öjmertz
Programdirektör Produktionslyftet

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer