Utvecklingsarbete för Produktionslyftet 4.0

Notis · 2018-01-09

Vinnova bidrar med två miljoner kronor till Produktionslyftet för utvecklingsarbete med sikte på att möta utmaningar från digitaliseringen. Tanken är att utveckla arbetssätt och metoder som bidrar till digital mognad, djärvare framtidsbilder och nyttjande av digitaliseringens möjligheter. Projektet omfattar också att inhämta kunskap från omvärld och tidigare projekt som kan användas för metodutveckling och utveckla pedagogik baserat på känd kunskap som fungerar i Produktionslyftets kontext. Ett antal lösningar kommer att prövas i företag som arbetar enligt Produktionslyftets metodik med målet att demonstrera exempel från företag på uppnådda effekter relaterade till digitalisering. Mer information har richard.berglund@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer