Vad är skandinaviskt Lean?

Notis · 2014-09-29

Den frågan ska nätverket Lean Excellence i samarbete med forskarnätverket för forskning om Lean och japanska produktionssystem svara på tillsammans med deltagarna vid detta seminarium i arrangemang av KTH Leancentrum. Datumet är den 27 november, priset 495 kronor och platsen Södertälje. Anmäl dig via www.kth.se/leancentrum – mer information har pernilla.lindskog@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer