Vad är skandinaviskt Lean?

Notis · 2014-12-18

I slutet av november arrangerade KTH Leancentrum en seminarie- och reflektionsdag utifrån frågeställningen ”Vad är skandinaviskt Lean?”. Ett 90-tal personer från akademi, näringsliv och offentlig sektor kom till Södertälje Stadshus för att höra forskare inom ämnet från Sverige, Norge och Danmark samt lyssna till chefer som visade på praktikfall. Efter seminariedelen organiserades sju dialoggrupper med olika inriktning, där deltagarna fick röra sig fritt mellan dem utifrån open space-metodiken.

Två inspirerande moderatorer fanns för varje grupp, en forskare och en chef från näringslivet eller offentlig sektor som ledde diskussionerna och dokumenterade resultatet. Idén till arrangemanget kom upp i Lean Excellence-nätverket som KTH Leancentrum driver tillsammans med seniora chefer från exempelvis Astra Zeneca, Scania och Saab Aerostructure, där alla chefer i nätverket har arbetat med Lean under en lång tid. Dagen genomfördes i samarbete med forskarnätverket för forskning om Lean och japanska produktionssystem, där bland annat Produktionslyftets Pernilla Lindskog deltar. Förhoppningen är att det material som samlades in från dialoggrupperna kan utgöra underlag för en framtida forskningsartikel. Mer information har johanna.stromgren@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer