Vad kan Japan lära av Produktionslyftet?

Ledare · Yutaka Tamura · Professor Aichi Toho University · Nagoya · 2019-11-29

Sommaren 2019 besökte jag RISE IVF där vi bland annat diskuterade den svenska satsningen Produktionslyftet, vilket jag skulle vilja dela mina intryck från inklusive kopplingen till Japan. Produktionslyftet startade 2007 med syfte att bibehålla och stärka svensk industris tillväxt med fokus på små och medelstora företag (SMF). Precis ett år senare hamnade Japan i kris på grund av Lehman-kraschen och våra försök att därefter stötta japanska SMF har inte varit alltför framgångsrika. Det har däremot Produktionslyftet varit, något som borde leda till större uppmärksamhet i Japan såväl som globalt.

Ser vi på Produktionslyftets styrelse så är det för mig förvånande att den omfattar såväl IF Metall, en av programmets initiativtagare, Teknikföretagen, deras förhandlingsparter och även de initiativtagare, liksom Scania – alla med avsikt att stödja utvecklingen av landets SMF långt bortom socioekonomiska intressen. Kännetecknande för Produktionslyftet är snarare ”solidaritet” och ”samordning”. Programmet erbjuder en plats för nytänkande och organisatoriskt lärande kopplat till arbetet med att stärka svenska SMF. Detta är erfarenheter som vi, med tanke på den nuvarande situationen i Japan, har haft svårt att ta till oss på motsvarande sätt.

Under besöket i Sverige fick vi även tillfälle att besöka Scania och studera deras arbete med Industri 4.0, ”Smart Factory”. Det är en modell för hur en smart fabrik kan byggas med betoning på medarbetarskap som en viktig faktor för produktiviteten, vilket samtidigt kan ses som ett exempel på företagets satsning mot Lean. Här är det den dagliga verksamheten som driver utvecklingen mot att lösa vardagliga problem med hjälp av digitaliseringens möjligheter och skapa än stabilare processer. I Japan tenderar Industri 4.0 mer att handla om införandet av olika IT-verktyg och produktionstekniska lösningar; hos Scania utgår de från verkstadsgolvet – ”Go to Gemba” – med stöd av Lean i kombination med nya digitala lösningar.

Jag förstod av diskussionerna på RISE IVF att Produktionslyftet bygger på en partssamverkan som knappast återfinns i något annat land, vilket utgör grunden för en socialt hållbar överlevnad. Detta är konkreta erfarenheter som Japan borde ta lärdom av. Jag kommer i alla fall att fortsätta följa Produktionslyftets utveckling.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer