Vad påverkar medarbetarnas engagemang?

Notis · 2014-02-28

Engagerade människor presterar bättre, är mer kreativa och lär sig mer. Medarbetarna vill inget hellre än att bidra till organisationens framgång. Om ledningen bara ger rätt förutsättningar kommer engagemanget att blomstra. Vid seminariet ”Det värdefulla engagemanget” presenteras en metod som Swerea IVF tagit fram och arbetat med i bland annat Produktionslyftsföretag. Välkommen den 3 april 2014 klockan 09:00-15:30 till Swerea IVF i Mölndal. Seminariet kostar 1000 kronor exklusive moms inklusive lunch och boken ”Det värdefulla engagemanget”. Mer information och anmälan hittar du på www.swerea.se/engag.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer