Vägen till lönsam produktion

Notis · 2021-03-16

MITC inbjuder den 23 mars till en djupdykning i hur den lönsamma produktionen skapas. Här får du lyssna på skarpa exempel och både se och höra kommentarer från integratörer och tillverkande bolag. Föreläsare från industri, akademi och innovationsystemet reder ut de olika delarna samt går igenom de små stegen som tar de tillverkande bolagen i rätt riktning för att kunna uppnå bättre resultat i sina verksamheter. Arrangemanget genomförs givetvis digitalt – läs mer om hela programmet här! Mer information har Niklas Olsson.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer