Välbesökt seminarium om värdeskapande produktion

Notis · 2008-01-28


Pernilla Ljungdell från Scanias pressverkstad i Oskarshamn. Foto: IUC Kalmar.

Den 23 januari lockades inte färre än ca 130 personer till ett seminarium i Kalmar om värdeskapande produktion. Seminariet arrangerades av IUC Kalmar, MRC, IÖC och Regionförbundet i Kalmar län tillsammans med Produktionslyftet. Moderator var Produktionslyftets styrelsemedlem Lena Ovesson från Nossevo Industries och inledningstalare var Produktionslyftets Hans Reich. Pernilla Ljungdell från Scanias pressverkstad i Oskarshamn berättade sedan engagerat om deras förbättringsarbete, där målsättningen är en effektivitetshöjning med 5-8% per år. Christian Ljung från ITT Water & Wastewater berättade hur de arbetar med förbättringsgrupper och Kaizen – kontinuerligt förbättringsarbete. Mats Lundmark från Spring Systems, som vi skrivit om tidigare, beskrev deras resa mot Lean. Med en avslutande presentation av de regionala aktörerna och deras erbjudande, kunde ett lika välbesökt som lyckat seminarium rundas av. Mer information har hans.reich@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer