Väletablerade vägledande principer

Notis · 2014-12-18

På Deform är arbetet i full gång med att formulera och förankra företagets vägledande principer. I slutet av oktober samlade styrgruppen Deforms medarbetare för att medverka i utvecklingen av företagets principer. Styrgruppens utkast till vägledande principer utmanades av medarbetarna i mindre grupper.

Medarbetarnas reflektioner och synpunkter summerades, sammanställdes och bidrog till att materialet kunde utvecklas ytterligare. Dagen avslutades med en innebandyturnering. Nästa steg i utvecklingen togs under en helg i november, då styrgrupp och medarbetare reste till Finland för studiebesök och för att fortsätta diskussionerna kring de vägledande principerna. Mer vet malin.hallin@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer