Välförankrade idéer inför Lean-introduktion

Notis · 2011-06-30


Permobil Produktion visar ett starkt engagemang i arbetet med sitt Permobil Production System (PPS). Många synpunkter kommer fram under diskussionerna, men därför är det också väl förankrat när besluten tas. De har genomfört eget arbete med att färdigställa skriften kring PPS, som presenterades i samband med Lean-introduktionen för alla anställda i mitten av juni. Som ett nästa steg kommer produktionssystemet att förankras globalt på enheterna i USA och Kina. Mer vet anna.godevarn@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer