Välformulerat och välbesökt i Göteborg

Notis · 2014-10-29

På de kombinerade mässorna Scanautomatic och ProcessTeknik i Göteborg den 7-9 oktober deltog Produktionslyftet med ett digert program vid första dagens seminarieföreläsningar. Under ledning av moderator Hans Reich medverkade flera fackrepresentanter från olika Produktionslyftsföretag (i ordningen på bilden, från vänster): Anders Olofsson (Caterpillar Propulsion, tidigare Berg Propulsion), Henry Andersson (Cryo), Hans Reich (Produktionslyftet), Fredrik Björck (Nolato Cerbo), Ingegerd Andersson och Tommy Blom (Nolato Plastteknik) samt Fredrik Ekskog (Cryo).

De berättade alla välformulerat och insatt om den Lean-resa de och deras respektive företag gjort och de effekter de noterat. Med moderatorns emellanåt lite provocerande frågor tog de Lean i starkt försvar och ett mantra för seminariet var ”arbeta smartare, inte hårdare” samt vikten av att genomföra arbetet i partssamverkan. Med närmare 50-talet åhörare inspirerade seminariet förhoppningsvis flera åhörare – fackliga representanter som företagsledare – att själva ta tag i sitt förbättringsarbete. Mer inspiration har hans.reich@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer