Välförtjänt pris till Produktionslyftsföretag

Notis · 2019-10-28

Två gånger per vecka besöker ett par av Ljungbys kommunpolitiker tillsammans med en representant från näringslivsavdelningen ett företag för att få en direkt och verklig bild av kommunens näringsliv. Det ger även företagen möjlighet att diskutera angelägna ämnen, ställa frågor och lämna synpunkter och åsikter med mer. I början av oktober hade turen kommit till Produktionslyftsföretaget Dörr & Portbolaget i Vittaryd, där 25 personer jobbar med tillverkning av kundunika dörrar och portar till entréer.

Företaget startade 1944 i samma lokaler som de har idag och tillverkade då det mesta som behövdes efter kriget i trä, som till exempel köksinredningar, möbler och portar, men under resans gång har de specialiserat sig på dörrar och portar för entrépartier i utomhusmiljö. År 2007 köpte Johan och David Ahlins pappa, Lars Ahlin, företaget och några år senare började även sönerna arbeta där. Johan är VD sedan 2015 och David ansvarar bland annat för marknad och försäljning.

Projekt och utveckling

Det första stora utvecklingsprojektet för verksamheten startade för nära fem år sedan tillsammans med Jönköping University (JU) och handlade om strategi- och målnedbrytning (Hoshin Kanri) och gav många goda insikter och effekter men också mersmak för vidare utveckling. Något år senare var de, tillsammans med fyra andra mindre företag i västra Småland, med i ett startprogram i Produktionslyftet. Därefter gick de in i ett forskningsprojekt som handlar om information inom och utifrån en verksamhet (kallat The Whispering Game, ett projekt som drivs av JU och som fortfarande pågår) och som bland annat visar att utmaningarna inom information och kommunikation är desamma inom både stora och mindre företag.

Produktionslyftet

Sommaren 2018 startade Dörr & Portbolaget sin 18 månader långa förändringsresa tillsammans med Produktionslyftet och har under den tiden arbetat med flera organisatoriska frågor, såsom grupper i produktionen, upplärning och introduktion av nya medarbetare och arbetsuppgifter, rekryteringsprocessen, produktionsplanering och flexibilitet hos resurser. Detta har inneburit ett flertal både nya och standardiserade arbetssätt som till exempel daglig styrning inklusive resursplanering, ett standardiserat förbättringsarbete, rutiner kring ordning och reda, struktur för framtida förändringsarbete, flödeskartläggningar över nuläge och önskade lägen som genererat handlingsplaner, layoutförändringar i form av tydligare mellanlager och effektivare utnyttjande av befintliga ytor som effekter av ökat värdeflödestänk och bättre helhetssyn. Många av dessa arbetssätt involverar idag samtliga medarbetare efter att ha provats i en mindre grupp vid implementeringen.

Johan och David berättar att effekterna av det medvetna arbete Dörr & Portbolaget har gjort har lett till ökad insikt och förståelse för helheten hos medarbetarna, större handlingskraft och engagemang, ökad och mer självgående förändringskraft, ökad flexibilitet mellan grupper och arbetsområden, ett gemensamt ansvar för att uppfylla kundens önskemål, bättre kommunikation och ett mer öppet och inkluderande klimat.

– Vi hade aldrig kunnat genomföra de förändringar vi har gjort och kommer att göra om vi hade fortsatt jobba som vi jobbade för ett par år sedan, säger David. Vi hade omöjligt kunna pressa igenom dagens orderflöde om vi inte hade gjort dessa förändringar. Vi har exempelvis slutat jobba varje helg.

Daglig styrning

De berättar om planeringstavlan i en av de tre zonerna i produktionen, Hyvleriet, där de planerar sin dag tillsammans, färgmarkerar sina arbetsuppgifter och numera samarbetar på en order i stället för tidigare arbetssätt då varje person tog en order och gjorde klart den. De visar förbättringstavlan och berättar att de nuförtiden beslutar och genomför förändringar själva i grupperna. När dagens ordrar är klara går de över till övriga zoner för att tillsammans färdigställa det som ska färdigställas, om behovet finns, eller så arbetar de med sina egna förbättringar – som kan vara allt från flytt av maskiner till att måla en vägg i det blivande pulsrummet. För fem år sedan handlade diskussionerna ofta om hur och när de skulle kunna bygga ut lokalerna för att få mer plats i produktionen; idag visar de upp flera tomma ytor som nu inte fyllts på efter hand (vilket också var vanligt tidigare).

Nyanställningar

Besökarna uppmärksammar det goda ledarskapet och hur det sprider positiva effekter bland medarbetarna, som de sett prov på under rundvandringen i produktionen. Företaget har fått rekrytera flera personer det senaste året och eftersom inga trätekniska utbildningar finns i närheten behöver de utbilda internt vilket skapar fullt fokus på att rekrytera rätt person i stället, något som har visat sig vara helt rätt väg att gå. Nya personer får en genomtänkt introduktion som gör att de får en positiv kontakt med sina nya jobbarkompisar och en god överblick över hela verksamheten, men det skapar också möjligheter för alla att få några ”dumma frågor” kring sitt dagliga arbete som kan ses som utvecklingsmöjligheter.

Lars, David och Johan berättar tillsammans om hur växlingen mellan de två generationerna har fungerat och hur planen är framåt. Som besökare får vi en känsla av trygghet och medvetenhet och är övertygade om att detta är rätt väg att gå för Dörr & Portbolaget. Besökarna noterar och imponeras av flera saker hos Dörr & Portbolaget, som till exempel engagemanget hos medarbetare, det moderna ledarskapet, utnyttjande av ytor, flexibilitet och samarbete, det strategiska arbetet med generationsväxlingen, framtidsplanerna, samhällsnyttan de tillför bygden etcetera.

Utmärkelse från Swedbank

På den lokala näringslivsgalan, Kanngalan, i Ljungby fredagen den 11 oktober, fick Dörr & Portbolaget i Vittaryd ta emot ”Swedbanks gränslösa pris” med följande motivering:

”Årets pris går till ett familjeföretag som är verksamt på en mindre ort i kommunen med försäljning över hela Sverige. Företaget har genomfört generationsskifte och tar verksamheten in i framtiden genom att involvera all personal via Produktionslyftet och har även framgångsrikt genomfört nyinvesteringar i lokaler och maskinutrustning. Tack vare detta har företaget ytterligare förbättrat produktiviteten och lönsamheten. Swedbanks Gränslösa Pris går till Dörr och Portbolaget i Vittaryd AB och familjen Ahlin; Lars, Madde, Johan och David!”

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer