Välfyllt i Värnamo

Notis · 2014-12-18

I början av december arrangerade Värnamo Företagarförening ett frukostseminarium kring Lean till vilket Produktionslyftet bjöds in. Hans Reich deltog som moderator och Christian Silvasti från Emballator Lagan Plast svarade på frågor kring deras framgångsrika Lean-arbete. Med 120-talet deltagare var det ett synnerligen välbesökt arrangemang och dessutom en mix av både tillverkande företag och handelsföretag, som alla verkade väldigt nöjda. Seminariet har även lett till ett antal uppföljningsbesök. Mer vet tomas.wigerfelt@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer