Välkommen på inspirationsseminarium

Notis · 2018-03-14

Vid det här seminariet på Mälardalens högskola i Eskilstuna får du du bland annat konkreta exempel på hur du kan arbeta med digitalisering och förändringsarbete. Vi kommer också att presentera det nya programmet DigiLean, nästa steg för ditt företags utveckling? Här hittar du utförligare information – mer information har också anna.bird@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer