Välkommen till Kvalitetsdagen 2013

Notis · 2013-01-30


Kvalitetsdagen genomförs den 13 mars vid Louis De Geer konsert & kongress i Norrköping. Årets tema – Kvalitets- och verksamhetsutveckling, på bredden och på djupet – erbjuder kunskap om olika typer av utvecklings- och förbättringsarbete som pågår inom svenska företag och offentliga organisationer.

Organisationer som sjösätter stora förbättringsinitiativ av typen Lean, Six Sigma, Processutveckling eller Ledningssystem har ofta även ett behov av mer detaljerade kvalitetsmetoder och verktyg. Det behövs ett samspel mellan strategisk kvalitetsutveckling och operativt förbättringsarbete. Ibland blir det för mycket av det ena och för lite av det andra. Under Kvalitetsdagen erbjuds därför – enligt önskemål från tidigare deltagare – både breda och djupa kunskaper inom ämnet Kvalitets- och verksamhetsutveckling. Huvudtalare är Bo Edvardsson, professor Karlstads universitet, och Eva-Lena Frick, VD Vätternrundan, som delar med sig av sina perspektiv på kvalitetsutveckling med kunden i fokus. Programmet innehåller även seminarier och interaktiva workshops i aktuella ämnen och metoder. För ytterligare information, program och anmälan se www.iei.liu.se/q/kvalitetsdagen.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer