Välkommen till nätverket Kvinna i Industrin!

Notis · 2018-12-07

I Produktionslyftets region Östra Mellansverige driver MITC, med vår regionledare Anna Bird i spetsen, ett arbete med FKG inom projektet TransMission, där de nu bland annat etablerar det öppna nätverket Kvinna i Industrin. Arbetet tar avstamp den 24 januari med lunch och seminarium för alla intresserade. Här kan du läsa mer om och anmäla dig till seminariet (senast den 21 januari). Precis som i Produktionslyftet är målgruppen SMF och TransMission driver tillsammans med Produktionslyftet också det utvidgade Startprogrammet Digilean. Vi ser nyttan och vikten av övergripande samverkan för att hitta den röda tråden i stödet för SMF – mer information har anna.bird@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer