Välkommen till Norrlandskonferensen den 1 februari

Notis · 2023-12-18

De regionala industrikonferenserna som har arrangerats av regionala aktörer i samverkan med Produktionslyftet, IUC Sverige och Lean Forum har varit mycket uppskattade. Under nästa år genomförs ett antal konferenser över hela landet och först ut är Norrlandskonferensen i Umeå den 1 februari med fokus på grön omställning och hållbarhet.

Mer information och anmälan hos Lean Forum →

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer