”Välkommen tillbaka Produktionslyftet”

Ledare · Björn Stenvall · 2012-06-29


Under året har vi planerat ett tiotal återbesök hos tidigare Produktionslyftsföretag för att reflektera kring hur deras Lean-arbete fortsatt och vad de verkliga effekterna av Lean inneburit för dem. Vi har nu genomfört hälften av besöken och vid vart och ett har vi blivit överraskade – positivt överraskade. Hos en del tack vare att det vi förväntat oss förvisso blivit uppnått, men att det varit på helt andra områden som de viktigaste/största/mest spännande vinsterna visat sig. Hos andra därför att vi kanske inte haft så mycket förväntningar, men där effekterna varit större än vad vi kunnat ana.

En annan positiv omständighet är det faktum att vi blivit så varmt välkomnade hos företagen vi besökt. Produktionslyftet har varit en välsedd gäst där våra Lean-coacher byggt både förtroende och, tillsammans med företagen, lagt grunden genom vår metodik för det fortsatta arbetet. Ett återkommande samtalsämne har varit det uppskattade upplägget med coachning kombinerat med Lean-utbildningen på 7,5 högskolepoäng; många har redan anmält sitt intresse för en eventuell fortsättningskurs. Med tanke på att metodiken ständigt utvecklas kanske det inte är en så dum idé. Oavsett vilket så är både det och det faktum att företagen fortfarande välkomnar oss ett gott tecken inför en tänkt fortsättning av Produktionslyftet efter 2012.

En tredje gemensam nämnare har varit att företagen själva – i takt med intervjuerna – mer och mer insett och kommit ihåg vad de verkligen åstadkommit och allt som hänt sedan de startade sin Lean-resa. Det är tydligt att de idag tar många av arbetssätten och tankegångarna för givna, det har ”satt sig” så naturligt att de knappt tänker på det. Men ju längre samtalen fortskridit har alla förbättringar krupit fram; det har varit i slutfasen av våra besök som de mest spännande förbättringarna kommit upp till ytan. Förbättringarna visar sig för alla företagets intressenter; kunder, medarbetare, samhälle och ägare. Vår viktigaste insikt är dock – helt i linje med Produktionslyftets ansats ”hjälp-till-självhjälp” – att när de väl bestämt sig för att driva arbetet vidare så har de fortsatt i samma tempo som efter starthjälpen från Produktionslyftet. Förhoppningsvis ska vi få hjälpa många fler företag att komma igång. Men först stundar semestertider och vi önskar er alla en riktigt skön och välförtjänt ledighet!

Björn Stenvall • Informationsansvarig Produktionslyftet

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer