Valmets ”Vår väg framåt” klar för tryck

Notis · 2015-11-26

Hos Valmet i Sundsvall genomfördes tidigt i november ett möte med styrgruppen, som har många framåtriktade aktiviteter på gång. Beskrivningen av deras produktionssystem ”Vår väg framåt” är klar för tryck och de diskuterar och planerar nu sitt förändringsarbete med hjälp av årsplaneringen ”Drivhjulet”, där de kan se vad som ska göras under året.

Lean Kata är intressant och flera personer har deltagit i utbildningar under hösten. Ledningsgruppen uppskattar coachningen och förbättringsmetodiken och speciellt Kata-blanketten som ”en visualiserad PDCA-cykel”. Planeringen av ett andra pilotområde med Lean-coacherna pågår och beräknas starta i december med ett tydligt utmaningsdrivet förbättringsarbete. Mer information har christer.hedlund@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer