Välplanerat och produktivt hos Johpomek

Notis · 2016-06-29

I början av maj hade Johpomek i Osby en bra genomgång kring inköp och planering. Att räkna på kostnader för yta är svårt där dagens kostnader är förhållandevis låga, varför det kan vara en idé att ta fram ett jämförelsepris för vad ytan är värd om den vore ”produktiv” exempelvis med bearbetning eller montering. Pilotgruppen har filmat bänkmontering och i ett nästa steg ska de göra en visuell standard för de kritiska momenten. Mer information har martin.kurdve@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer