Välplanerat trots högsäsong hos Monoflex

Notis · 2012-06-29


Hos Monoflex i Hallstahammar har de högsäsong, vilket påverkar tempot i Lean-arbetet en del. Vid en genomgång i början av juni var dock stämningen hög när de kunde redogöra för resultaten kring förbättringsgruppen och visualiseringsarbetet. De har även hunnit med drygt hälften av 5S samt lagt höstens inledande plan, men det kanske viktigaste resultatet är en tydligt påbörjad kulturförändring som främjar kommunikation och engagemang. Se före/efter-bilden på verktygstavlan; notera i den vänstra ”bra att ha”-hyllan som försvunnit i den högra, där istället säkerhet, renlighet och arbetseffektivitet är i fokus. Mer vet kalle.persson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer