”Var öppen och tänk utanför boxen”

Notis · 2018-09-05

Acron i Anderstorp har precis påbörjat sin resa med Produktionslyftet med en tydlig inriktning som kräver både samsyn, tid och engagemang – vilket de är väl medvetna om. Några nyckelfraser från introduktionen av arbetet var ”jobba smartare, inte hårdare”, ”vara öppen och tänka utanför boxen” och ”att alla vet det de behöver veta och har förstått. Allt tyder på en lika spännande som intressant resa! Mer information har malin.erikson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer