Värdeflödesanalys av försörjningskedjan

Notis · 2011-01-26


Under tre dagar i december genomförde Fricweld AB i Hällefors en värdeflödesanalys av företagets försörjningskedjor. Fyra personer från ledningen deltog, där förutom Fricweld företagen Arboga Hårdkrom, Volvo Hallsberg samt Volvo Arvikaverken medverkade. Bilden visar en Kanban/planeringstavla hos företaget. Mer information har bo.warg@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer