Värdeflödesanalys hos Nord-Lock i Mattmar

Notis · 2011-05-31


Lean-arbetet hos Nord-Lock utanför Östersund löper på enligt plan. Värdeflödeskartläggningen har lett till flera förslag till förbättringar och ledningen vid Nord-Lock har börjat skissa på kriterier för ett ”framtida önskat läge”. Deltagare på bilden är, från vänster, Kurt Persson (Senior Adviser), Morgan Wang (distribution), Erik Jonsson (Lean-koordinator) och Anders Jönsson (vd). Mer in formation har anna.godevarn@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer