Värdeflödesanalys och förbättringsförslag

Notis · 2013-06-25

Värdeflödesanalys och förbättringsförslag

Hos Specma AB i Örnsköldsvik genomfördes i mitten av juni en värdeflödesanalys i pilotgruppen. Analysen följdes av givande diskussioner och flera konkreta förslag till förbättringar. Mer information har anna.godevarn@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer