Värdeflödesanalys och valstakt hos Valmet

Notis · 2015-05-27

Valmet i Sundsvall genomförde i början av maj en värdeflödesanalys i valsverkstaden, där de hittade förvånansvärt lite väntetider. Mycket fokus har lagts på att förstå och få en gemensam bild av styrningen av produktionen, som idag planeras med ett begränsat stöd från affärssystemet.


 

Tidigare hade företaget en jämnare beläggning och arbetade då enligt ett taktschema, vilket många i pilotgruppen under kartläggningen lyfte fram som framgångsrikt. Valmet arbetar parallellt med ett projekt med syfte att införa en ny planeringsmodul till affärssystemet – då det gäller att gå i takt! Mer information har christer.hedlund@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer