Värdeflödesanalys över offertprocessen hos Furhoffs

Notis · 2009-02-28

Hos Furhoffs Rostfria i Skövde genomförde de i början av februari en värdeflödesanalys över offertprocessen från förfrågan till produktionsstart. Flödet analyserades från säljarens telefonsamtal via offert till orderbekräftelser. Det blev bra diskussioner i gruppen kring kvalitetssäkring i alla led. Flera förbättringsförslag kom fram och därmed även en handlingsplan. Företaget har själva genomfört flera egna värdeflödesanalyser i produktionen med goda resultat, där deltagarna tillsammans fått samsyn över ledtiderna och därmed idéer kring att eliminera slöserierna. Mer vet roger.lundin@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer