Värdefull dag för värdeflödesanalys

Notis · 2011-04-29


Husqvarna Manufacturing genomförde den 5 april en bra andra dag av arbetet med värdeflödesanalys med pilotgruppen (se bild). Det var mycket diskussioner kring Lean-principer och hur de ska fungera i praktiken på företaget. En pulstavla för pilotgrupp finns nu uppsatt. Mer information har lars.danielsson@produktionslyftet.se

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer