Värdeskapande försörjningskedjor

Notis · 2018-10-22

IUC Stål & Verkstad och Lean Nätverk Wermland arrangerar en dag om värdeskapande försörjningskedjor i Karlstad den 1 november. Det handlar om smart och effektiv flödeskartläggning av materialhantering och logistik mellan företag och fabriker. Medverkar gör bland andra Produktionslyftets Lars Medbo från Chalmers och Björn Langbeck från Tillväxtverket. Mer information finns här – anmälan görs senast den 26 oktober till mattias.hedstrom@iucstalverkstad.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer