Vårens teknikworkshoppar med Produktion2030

Notis · 2023-12-08

Det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 arrangerar handfasta workshoppar om nya produktionstekniker och produktionsmetoder. Syftet är bland annat att involvera små och medelstora företag i forsknings- och innovationssystemen. Vårens program är publicerat med workshoppar om bland annat återvinning, bildanalys och 3d-printing.

Mer information och anmälan →

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer