Växlar upp den industriella samverkan

Notis · 2011-01-26


Första steget mot ett regionalt industritekniskt centrum är taget genom att Tillväxtverket beviljar sex miljoner kronor ur EUs regionala fond för Östra Mellansverige till projektet MITC (Mälardalen Industrial Technology Center). MITC bygger på fyra verksamhetsben, där ett av benen rör Effektivisering av produktion – ett ben som stärker de regionala aktiviteterna inom Produktionslyftet. De övriga delarna i MITC är Innovations- och utvecklingsstöd, Effektiv produktutveckling, samt Energi- och miljöeffektivisering. Projektet är första fasen i en uppväxling av dagens samverkan mellan akademi, industrin och samhälle. Avsikten är att stärka tillverkningsindustrins konkurrenskraft, bygga en gemensam arena och infrastruktur för koordinering av utvecklingsprojekt.

– MITC hjälper högskolan i sitt arbete med att profilera sig genom utökad samverkan, säger Mats Jackson, projektledare och professor i innovativ produktion vid Mälardalens högskola. Jag är otroligt glad för det stöd som vi får i projektet, nu har vi möjlighet att verkligen etablera en gemensam arena för samarbete i regionen.

Mälardalens högskola, Eskilstuna Fabriksförening och Eskilstuna kommun har flera framgångsformer i ryggen: Framtid Industri, Prepare och Robotdalen är alla exempel på framgångssatsningar formade utifrån omvärldens behov. Projektet MITC är ett nästa steg i utökad samverkan i regionen. Mer information har magnus.wiktorsson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer