VD höll i Lego-spel hos Nobel Biocare i Karlskoga

Notis · 2009-06-28

Hos Nobel Biocare AB Produktion syns Lean-engagemanget tydligt på alla nivåer, där företagets VD höll i en Lean-utbildning med stöd från Produktionslyftet. Ytterligare deltagare från företaget agerade handledare i Lean-spelet för de tre grupper som spelade och det hela ledde också till bra engagemang och diskussioner från deltagarnas sida. Mer information har bo.warg@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer