VD inledde lyckad utbildning hos Indexator

Notis · 2009-03-28

Ett coach-möte med genomgång av handlingsplan/tidsplan för det fortsatta arbetet genomfördes hos Indexator i Vindeln i februari. Företagets VD gav en nulägesbild och inledde med framtidens utmaningar och beskrivning av Indexators filosofisystem med fokus på ett nytt sätt att bedriva projekt- och förbättringsarbete. Det blev en väldigt lyckad inledning till den utbildning i värdeflödesanalys som sedan genomfördes. Mer vet tobias.mullins@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer