Vem snodde osten?

Ledare · Karin Johansson • Affärsområdeschef Samhällsbyggnad Chalmers Professional Education · 2013-08-30

”Vem snodde osten?” Ja, det är väl vad alla företagsledningar oroar sig för, att osten – eller affärerna/affärsmöjligheterna/uppdragen – ska ta slut. För den som undrar över denna märkliga metafor får jag hänvisa till den tankeväckande boken av Spencer Johnson från 1999 med samma namn. ”Sniffa upp” den omedelbart om du har missat den, annars riskerar du att bli kvar på stationen när osten är slut och tåget rullar vidare.

Alla företag försöker rita upp en karta över den labyrint som de rör sig i, det vill säga det område inom vilket de önskar göra affärer. Hur ska vi som arbetar inom ett företag se på, bemöta och röra oss i vår omvärld? I officiella skrifter kallar företaget detta för en vision – gärna luddigt formulerad med utfästelser om ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar. Visionen dammas av vid samlande tillfällen för att indoktrinera medarbetarna i företagets kultur – så här arbetar vi på det här stället! Top down. Hur tycker ni att ett sådant arbetssätt står sig nu för tiden? Får ni ut det ni vill av era medarbetare? Eller fortsätter varje person på lönelistan att skapa rapporterbara värden till nästa kvartalsrapport – för att det är det som egentligen räknas?

Att vara chef är inte lätt. De bästa chefer jag stött på har involverat medarbetarna, lyssnat till dem, coachat och respektfullt tagit del i de svåra samtalen. De har även låtit de anställda förkovra sig genom samtal, utbildningar och nätverkande utanför den egna arbetsmiljön. Det får inte sällan effekten att medarbetarna har nya idéer och vill påverka det dagliga arbetet. Då kommer nästa utmaning. Hur tar du som chef hand om dessa förändringsivrande kunskapsbärare? Till viss del handlar det om ledarskap. Det kan man utbilda sig i (resten är en naturlig fallenhet – arv och miljö, ni vet). En annan aspekt är hur du som ledare organiserar arbetet så att kunskapsdelning kan ske.

Den där visionen som inleder varje internkonferens och sätter ramen för hur företagets medarbetare ska verka – hur vill ni leva upp till den? Vad ska den fyllas med? Hur kan du som ledare stärka dina medarbetare så att de står rustade inför framtiden och gladeligen kastar sig rätt ut i den?

Inom samhällsbyggnadsområdet har rapport efter rapport pekat på att utvecklingen går långsamt. Jag håller inte längre med om det. Hos de jag möter och utbildar finns en nyfikenhet och ett engagemang att göra mer än bara leverera till nästa kvartalsrapport. Fler och fler är ständigt på jakt efter ny ost. För dem är resan mot osten själva drivkraften. De vill upptäcka, utveckla och skapa en hållbar framtid. Min tanke: Ta hjälp av dina medarbetare att rita upp kartan nästa gång ni har internkonferens – många av dem har nämligen varit ute och sniffat upp osten!

Karin Johansson • Affärsområdeschef Samhällsbyggnad
Chalmers Professional Education

Karin Johansson har tidigare forskat på området Kunskapsöverföring i projektbaserade organisationer och arbetar i dag med nyttiggörande av forskning inom Samhällsbyggnadsområdet som affärsområdeschef på Chalmers Professional Education.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer