Verksamhetsanpassat lego-spel

Notis · 2013-05-31

MA Nordic i Östersund driver en verksamhet som innebär stora och långa kundprojekt där ledtiden kan löpa över 1-1,5 år, kundunika projekt som ställer krav på såväl planering som konstruktion och produktion. Utmaningen är att hitta en puls och att kunna standardisera.

Lean-spelet som genomfördes i mitten av maj fokuserade inte på produktion utan lego-miljön översattes till företagets egen verksamhet: ”Ska vi göra ’specialare’ eller standard?” Mer information har anna.godevarn@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer