Vi är redo att utmanas

Ledare · Birgitta Öjmertz, programdirektör på Produktionslyftet · 2021-12-20

Birgitta Öjmertz, programdirektör på Produktionslyftet.

För oss som arbetar med Produktionslyftet har det varit en intensiv och spännande höst. Efter sommaren startade vi med lanseringen av boken Utveckling av egen kraft, där Richard Berglund sammanfattar de viktigaste lärdomarna från företag som har genomfört förändringsarbete med hjälp av Produktionslyftet. Richard har under många år varit drivande i utvecklingen av Produktionslyftets coachningsmetodik. Det känns väldigt roligt att nu ha erfarenheterna sammanställda och tillgängliga på detta sätt.

Boken Utveckling av egen kraft är tillsammans med flera andra titlar från Produktionslyftet publicerad på vår webbsida. Där kan du utan kostnad läsa direkt på skärmen eller hämta pdf-version av boken.

Under hösten har vi också genomfört webbsända seminarier tillsammans med tre av våra Produktionslyftsföretag – Abetong, DeltaNordic och Dörr & Portbolaget. Vid seminarierna har företagen berättat om sina fantastiska utvecklingsresor, men även beskrivit de utmaningar som de står inför nu och vilka frågor som de planerar att arbeta med framöver. Inspelningar av samtliga seminarier finns tillgängliga på Produktionslyftets webbplats, om du vill ta del av dem i efterhand.

Vi arbetar just nu med vårens seminarier där fler företag kommer presentera sina spännande berättelser och insikter. Seminarieprogrammet presenteras snart på webbsidan och kommer även skickas ut till våra prenumeranter via e-post, håll utkik!

En viktig nyhet är vårt projekt Ekolyftet som ska stärka kompetensen inom hållbarhet hos tillverkande företag. Kraven på den tillverkande industrin blir allt högre – företagen måste minska sin miljöbelastning och på kort tid ställa om till en klimatneutral produktion. Detta är särskilt utmanande för små och medelstora företag som kan behöva stöd med specialkompetens och resurser.

Ekolyftet drivs av ett antal ledande aktörer inom hållbar produktion – RISE, KTH, IUC Sverige, Södertälje Science Park och Chalmers. Projektet är också kopplat till SuPr, den nationella noden för hållbar produktion. Inledningsvis genomförs en pilotomgång och sedan är avsikten att inkludera den framtagna metodiken i bland annat Produktionslyftets ordinarie utbud av utvecklingsprogram. Projektet finansieras av Vinnova och slutförs under våren 2022.

Vi på Produktionslyftet vill bidra till att lösa de stora samhällsutmaningarna, där industrin är en viktig pusselbit. Företagen måste samtidigt säkerställa sin konkurrenskraft, vilket kan innebära att de behöver byta affärsmodell, lägga större fokus på kompetensförsörjning eller lägga om sin produktion. Vi vill möta företagen där de står i sina utmaningar och hjälpa dem att navigera framåt på ett sätt som gynnar det enskilda företaget, men som också bidrar till en hållbar utveckling.

För att vi ska kunna bidra till en fortsatt positiv utveckling inom industrin så vill vi fördjupa dialogen med företagen. Det gäller såklart nya företag som är nyfikna på Produktionslyftet, men även de bolag som vi har arbetat tillsammans med tidigare. Det händer mycket inom Produktionslyftet och vi adderar hela tiden nya perspektiv och metoder i vårt erbjudande. Välkommen att höra av dig till oss – vi är redo att utmanas tillsammans med dig och ditt företag.

Nu önskar jag er alla en fin julledighet och ser fram emot att möta er i olika sammanhang under 2022!

Birgitta Öjmertz
Programdirektör, Produktionslyftet

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer