Vi blir rätt mycket bättre tillsammans

Ledare · Albin Carlén • Biträdande projektledare och kvalitetsansvarig • Energieffektiviseringsnätverk (EEnet) • Energimyndigheten · 2016-11-29

Svensk industri använder mer el jämfört med industrier i andra europeiska länder. En förklaring till den höga elanvändningen är det historiskt låga elpriset i Sverige. Att använda energi – el, värme och bränslen – mer effektivt är en viktig åtgärd för att vi ska klara nationella och internationella energi- och klimatmål samt stärka Sveriges långsiktiga konkurrenskraft. Det är också varför politikerna driver på inom området och ger oss på Energimyndigheten medel för att arbeta.

När företagen som jobbar tillsammans med oss berättar om varför de tycker frågan är viktig hör vi argument som är en kombination av sänkta kostnader, lägre risker, ökad hållbarhet och stärkt varumärke. De två senare argumenten blir allt viktigare för svensk konkurrenskraft. Samtidigt vet vi sedan många år att endast en bråkdel av det som är tekniskt och beteendemässigt lönsamt enligt företagens egna definitioner genomförs. Enkla, lönsamma åtgärder, med kort återbetalningstid, genomförs alltså inte. Anledningen till varför det inte händer kan man diskutera länge.

Vår erfarenhet liksom forskningen visar att om man arbetar tillsammans i en grupp av företag med energieffektivisering förbättrar man resultaten avsevärt. Därför väljer vi att starta upp företagsnätverk får att få till ett kontinuerligt energiarbete med formulering av energi- och investeringsplaner, stöd vid genomförande av åtgärder och mätning/uppföljning. Genom att delta i en grupp får vi till en spännande dynamik av erfarenhetsutbyte och driv.

Sedan satsningen startades har vi samarbetat mycket med Produktionslyftet. Inom satsningen förstår man värdet av organisationer och människor för att åstadkomma förändringar. Vi jobbar för att korsbefrukta varandra – få in energitänket i Produktionslyftet och Lean-tänket i de nätverk som nu startas i hela landet. Vi gör det genom använda oss av material från Produktionslyftet och anpassa det till energifrågan. Vi gör det genom att regelbundet utbyta erfarenheter och vi gör det genom att ta hjälp av personal från Produktionslyftet när vi genomför runt 160 nätverksträffar i hela landet varje år. Vi tror helt enkelt att vi blir rätt mycket bättre tillsammans.

Albin Carlén • Biträdande projektledare och kvalitetsansvarig • Energieffektiviseringsnätverk (EEnet) • Energimyndigheten

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer