Vi har en lång tid tillsammans

Ledare · Birgitta Öjmertz · 2007-03-28


Att förändra hela företags sätt att fungera är extremt svårt. Det krävs kunskap, mod, envishet och ödmjukhet. Och det tar tid – lååång tid – varför uthållighet och tålamod också är bra att ha. Produktionslyftet ska stötta medelstora företag genom att vara tränare och ge hjälp till självhjälp. Vi ska bidra både genom kvalificerad utbildning, företagsanpassade utbildningar på plats i produktionen och stöttning i det praktiska förändringsarbetet. Produktionslyftet bygger på samma grunder som gäller för Lean produktion och det arbete som grundlades inom proDesign. Vi ger också produktionstekniskt stöd vid behov, men deltagande företags ledning och styrelse måste först förstå de filosofier och principer som ligger till grund för Lean. Utifrån viljan att förändra både sitt och företagets sätt att tänka, utvecklas i Produktionslyftet en standardiserad metodik som stöd i förbättringsarbetet. Produktionslyftet har en stark uppbackning i form av finansiärerna KK-stiftelsen, Vinnova och Nutek. Positiv är också den samsyn som Teknikföretagen och IF Metall visar för att arbeta med frågor kring produktionskunskap. Många av er som läst föregångaren till detta nyhetsbrev, proDesign-Nytt, har följt Lean-resan som pågått. Nu har vi fått förtroendet att ytterligare fördjupa arbetet och stötta företag i det direkta förbättringsarbetet. För att leva som vi lär – arbeta långsiktigt och planera väl – kommer vi under 2007 förfina vårt arbetssätt. Vi kommer att arbeta på djupet med tio pilotföretag, för att under kommande år kunna nå fler företag. Förutom det kommer vi att på bredare front genomföra insiktsseminarier och andra spridningsaktiviteter, bl a tillsammans med regionala partners. IVF och Chalmers är huvudmän för satsningen, men för att Produktionslyftet ska få genomslag i hela Sverige krävs ett antal strategiskt placerade partners som vår förlängda arm. Ni som företräder målgruppsföretag, regioner och andra bland företagens vänner, måste dra åt samma håll. Finansiärerna satsar 65 MSEK under de första tre åren, men Produktionslyftet ska leva vidare långt därefter och det kräver samarbete. Vi ser fram emot att tillsammans och med gemensamma krafter arbeta för att lyfta svensk produktion!

Birgitta Öjmertz • programdirektör

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer