”Vi har något riktigt bra på gång …”

Artikel · 2014-12-18

Elektroautomatik (EA) i Göteborg är ett smart företag. Inte bara för att de har varit med i Produktionslyftet, de har även en övergripande ambition i sitt arbete som både omfattar att behålla produktionen i Sverige och att attrahera nästa generations medarbetare. De har dessutom insett att vikten av en gemensam målbild inte nog kan betonas.

Elektroautomatik (EA) med huvudkontor på Hisingen i Göteborg hjälper företag att automatisera sin verksamhet. Grundinställningen är inte helt olik Produktionslyftets; kan vi behålla företag och produktion i Sverige medför det fler arbeten och skatteintäkter som gynnar samhället. EA arbetar aktivt med att optimera sina kunders produktion och uppmuntrar dem att ta bort de mest monotona arbetsuppgifterna genom att automatisera.

Delar av Elektroautomatiks personal på Hisingen i Göteborg framför en av planeringstavlorna.

Företaget inledde sitt arbete med Produktionslyftet tidigt 2013 och avslutade det sensommaren 2014. En mild dag i oktober träffar vi vd Mikael Gustavsson, marknadsansvariga Martina Elf och produktionschefen i Göteborg, Nicklas Asker, för en avstämning.

Att företag inom Produktionslyftet är nöjda är ingenting ovanligt, eftersom de ser tydliga effekter av arbetet. Däremot är många tveksamma innan de anmäler sig och en del är näst intill omöjliga att övertala. Ofta med motargument som ”det fungerar nog hos andra, men vi är lite speciella …”

– Vi har funnits i snart 50 år och tänkte att det kunde vara en bra idé att inleda andra hälften av seklet med att identifiera gemensamma mål i avstämning med kunder, berättar Mikael. Kundernas förväntningar är ständigt kortare ledtider och lägre kostnad för produkterna, något som i förlängningen är ohållbart utan ett nytt tänk. Hur skulle vi lösa detta? Vi kan inte jobba hårdare och springa snabbare, vi måste byta arbetssätt.

En av EAs kunder är Electrolux, som Produktionslyftets styrelsemedlem Anders Rydahl har lång erfarenhet från. Anders tipsade om Produktionslyftet och när Mikael hösten 2012 läste en artikel med ett klokt uttalande från Produktionslyftets Hans Reich insåg han att här fanns det något att ta fasta på. Dessutom passade det bra i tiden; Mikael hade börjat som vd ett halvår tidigare och började bli varm i kläderna.

Nicklas Asker (produktionschef Göteborg),
Martina Elf (marknadsansvarig) och Mikael Gustavsson (vd).

– När jag började på EA inledde jag mitt jobb med att intervjua samtliga 35 medarbetare i Göteborg. Alla hade en tydlig målbild, berättar Mikael. Problemet var bara att bland dessa 35 personer fanns det 34 olika målbilder.

Istället för att skicka två obligatoriska medarbetare till Produktionslyftets Lean-utbildning, valde EA att skicka fem stycken för att säkra spridningen i företaget. Dels med tanke på att de förutom de 90-talet fastanställda medarbetarna även kan ha upp till ett 100-tal inhyrda, dels med tanke på att de bedriver verksamhet på tre orter: Göteborg, Skövde och Västerås.

I startskedet av Lean-arbetet enades de först och främst om att arbeta fram en gemensam målbild. Utmaningen för EA är att de arbetar med entreprenad och inte löpande produktion, vilket traditionellt har varit fokus för Lean. Entreprenadinriktningen omfattar budgivning, vilket sätter en enorm prispress där de måste ha både tids- och kostnadsaspekten med sig. Processledningssystemet de använde var krångligt och få använde det, ändå skulle allt matas in i systemet. Mikael insåg att de behövde rensa, uppdatera och selektera.

Det är inte alltid lätt att förklara logiskt, men med en lugn och sansad eftertänksamhet så går det bättre jämfört med att slita hårt – vilket kan leda till en del frustration. En ingenjör vill hitta logiken, menar Mikael, men den är inte alltid självklar inom Lean.

Automatiserad hantering av besökarkort – vad ska man annars förvänta sig hos
Elektroautomatik?

– Ett tag tänkte jag att det inte skulle bli någonting av det, eftersom det inte fanns någon röd tråd, erkänner Mikael. Det tog för lång tid. Var är vi? Vart ska vi? Hur tar vi oss dit? Det är de tre viktiga frågorna och Lean är en del av svaret på den sista frågan. Produktionslyftets Lean-coacher – Lars Medbo och Roger Lundin – lät oss vara frustrerade, vilket var klokt. De stressade inte fram ett resultat utan fick oss att själva landa i förvirringen.

Tillsammans med Produktionslyftet genomförde EA även en övning där medarbetarna skrev om företaget 2020. Slutsatsen landade i begreppet ”Nöjd med dagen”.

– ”Nöjd med dagen” kan innebära ett arbete som är både utmanande och ansträngande, men det ska ske på planerad tid, menar Martina. Samtidigt innebär det att alla får lära sig mer och att vi arbetar som ett lag. Det ger tillfredsställelse och är både en bra målbild och en bra inställning utifrån medarbetarnas perspektiv.

Både Mikael, Martina och Nicklas inser att de utan denna inställning inte kommer att attrahera de bästa medarbetarna. Trenden är att medelanställningstiden blir allt kortare, vilket innebär att det blir allt svårare att behålla kompetensen.

Rent, snyggt och välplanerat, en inte helt ovanlig syn hos Produktionslyftsföretagen.

– Den yngre generationen vill inte jobba på det sätt som industrin traditionellt har gjort. De vill ha utmanande jobb, menar Nicklas. Vi märker att det finns ett ökat intresse av att arbeta hos oss och vi kommer rikta in oss mer mot högskolor och studenter för att ta emot och säkra nästa generation.

EA har märkt ett tydligt och växande intresse för Lean-arbetet. Till exempel så kommer montörer och mekaniker, som normalt inte medverkar på internmötena, självmant för att lyssna, ställa frågor och även ställa krav. Något som är mycket inspirerande för alla parter.

– Vi har något riktigt bra på gång och tanken är att alla anställda ska kunna beskriva vårt arbetssätt, även om vi inte riktigt är där än, säger Mikael.

Produktionslyftet och Elektroautomatik,
Hans Reich och Mikael Gustavsson.

Idag ser EA nyttan av Produktionslyftet, både i sin egen verksamhet och i den kunskap som de kan dela med sig av till kunderna. Som automationsintegratör utan löpande produktion har de insett vikten av att lära sig Lean också för kundernas skull.

I slutet av 2013 blev EA utsedda som Volvo Cars bästa leverantör i sin kategori. Under hösten tog de emot rekordstora ordrar från Scania och de kunde så sent som i november meddela att de planerar att anställa ett 30-tal personer.

– Vi står inför en spännande utvecklingskurva och har mycket att se fram emot, säger Mikael. Inför detta krävs det ett nytt arbetssätt och vi har nu blivit övertygade om att Lean och automation är en fantastisk kombination.

Mikael får avslutningsvis frågan vad han skulle vilja ge för råd till andra företag som är i sin linda av Lean.

– Fall inte i fällan att springa fortare, ta hjälp istället, säger Mikael Gustavsson. Lean är inte lätt och jag har accepterat att jag inte förstår allt, men jag tror på det!

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer