Vi ska göra världen lite bättre med varje produkt

Ledare · Lisa Trolle · Kvarnchef · Saltå Kvarn AB · 2017-09-29

Inom Produktionslyftet är Saltå Kvarn kanske något av en udda fågel bland majoriteten av tillverkande industriföretag. I ett Lean-sammanhang känner vi oss dock inte speciellt annorlunda, vi är också ett tillverkande företag. Den största skillnaden är i så fall att vi egentligen skulle jämföras med processindustrin snarare än diskret tillverkning; det är inte lätt med enstycksflöde i vår produktion …

Även om alla företag kan dra nytta av effekterna av ett framgångsrikt Lean-arbete så kan anledningen till att man väljer att satsa på Lean naturligtvis skilja sig åt. För oss baseras det på vår grundinställning till långsiktighet och hållbarhet, vi vill göra bra saker, fokusera på det värdeskapande, ta bort slöserier. Långsiktighet och hållbarhet sitter i ryggmärgen hos Saltå Kvarn, där kortsiktiga vinster på bekostnad av dessa principer aldrig varit aktuellt.

Den delen har alltid varit drivande och Lean-arbetet innebär en förstärkning av processen, från hållbart tillverkade varor med fossilfri produktion till miljövänliga transporter. Det har från starten, från ägarnivå till alla medarbetare, varit en ledande princip. Vi ska inte göra av med energi i onödan, det handlar om att ta bort slöserier och att ständigt förbättras. Tankarna fanns på plats redan innan satsningen med Produktionslyftet – känns de igen?

Vi arbetar inte för att bli effektivare för att få bättre marginaler – även om vi får det på köpet – utan för att hushålla med allas resurser. Vi fokuserar på det värdeskapande, ett tänk som gör att vi kan investera i en packrobot eller packmaskin eftersom vi då frilägger tid till att fokusera på en så bra och hantverksmässig produktion som möjligt istället. Vi ska ta hand om det som lantbrukaren producerar så att så mycket som möjligt kommer kunden tillgodo.

Visst, Lean ger oss bättre marginaler, men det viktigaste är att satsningen stärker våra redan etablerade värderingar. Dessutom trivs medarbetarna ännu lite bättre med det arbetssätt vi nu etablerar, allt med utgångspunkt i det långsiktigt hållbara. Vi ska göra världen lite bättre med varje produkt.

Lisa Trolle · Kvarnchef · Saltå Kvarn AB

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer