”Vi släppte loss energin och fördubblade omsättningen”

Notis · 2016-09-29

Tidningen Svensk Verkstad skriver om ett seminarium som hölls på mässan Trä & Teknik i början av september, där Produktionslyftets Hans Reich medverkade tillsammans med Karl Justh, VD vid Produktionslyftsföretaget Nilsson Special Vehicles. Karl framhöll deras fokus på kundnytta och betonade att det de gjort är möjligt att göra för alla, oavsett bransch. Läs mer på www.svenskverkstad.se – mer information har hans.reich@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer