”Vi var optimister … Hur svårt kan det vara?”

Artikel · 2015-12-17

Anderssons Mekaniska i Skillingaryd har nyligen avslutat sitt arbete med Produktionslyftet. De har varit ett av de mindre företagen som genomgått hela programmet och vi besökte dem för att stämma av hur de ser tillbaka på arbetet, vilka utmaningar de haft och eventuella råd till andra företag.

När vi träffar VD Göran Kronholm och teknikansvarige Emil Kronholm på Anderssons Mekaniska AB i Skillingaryd i mitten av november har de precis avslutat sitt arbete med Produktionslyftet. Företaget startades av Görans far Leif Andersson i slutet av 60-talet, i stort sett på samma plats där den nuvarande anläggningen ligger. De har framförallt svenska kunder inom möbeltillverkning men har på senare kommit in mer mot verkstadsindustri liksom sjukhusmiljöer och inredning.

Efter millennieskiftet tappade de en del produktion till utlandet och de hade ett antal tuffa år innan de bestämde sig för vad de skulle göra: De investerade kraftigt i ny utrustning med målsättning att korta ledtiderna och satsade på att vara snabba och flexibla. Redan här var på sätt och vis ”Lean-tänket” grundlagt, men det var inte lika lätt att engagera resten av företaget.

Trevlig rundvandring i lokalerna, från vänster Produktionslyftets Hans Reich med
VD Göran Kronholm och teknikansvarige Emil Kronholm.

– Det var ett hårt arbete bara att hålla oss på plussidan, konstaterar Göran. Att vi sedan valde att satsa på Produktionslyftet ovanpå detta var tufft, men det kändes lite som ett ödesval.

Det var vid ett arrangemang av Almi Företagspartner i regionen som Göran träffade Produktionslyftets Lean-coach Lars-Gustaf Gustafsson som berättade om programmet och tankarna bakom. Samtidigt hade de – framförallt Emil och Göran – börjat diskutera Lean mer ingående på företaget och efter att ha läst mer om Produktionslyftet på hemsidan så valde de att anmäla sig.

– Lars-Gustaf är en god motivator och vi fick även positiva signaler från ett annat företag i trakten, Gårö Plåtprodukter, som var mitt uppe i programmet, berättar Göran. Det var bra att få deras input, de kunde förklara vad det konkret innebar för dem.

Även om Anderssons Mekaniska som grundinställning var intresserade av Lean så var det ändå nyttigt med studiebesök, något som Produktionslyftet också rekommenderar. De menar att det var bra att få se hur Lean fungerar i praktiken, liksom att läsa på en del i förväg.

Daglig styrning har förbättrat kommunikationen och ökat delaktigheten bland medarbetarna.

– Vi fick en del litteratur rekommenderad till oss, bland annat ”Detta är Lean” som vi köpte in till företaget, berättar Emil. Lean har på sina håll lite skamfilat rykte, men ju djupare vi går in i det ju mer ser vi fördelarna.

Emil framhåller att 5S och övriga verktyg måste in i sitt sammanhang, att alla verktyg tillsammans bygger systemet samt att de enskilda verktygen i sig inte nödvändigtvis leder mot Lean … Anderssons Mekaniska genomförde exempelvis en satsning på 5S tidigare, men körde i diket den gången. Helhetsbilden saknades.

– Nu kan vi se det som en beredningsfas inför vår egentliga Lean-satsning, säger Göran. Vi var storleksmässigt på gränsen till för små för att vara med i Produktionslyftet och vi frågade oss om vi skulle orka med 18 månader. Det krävdes både funderingar, förankring och förberedelser.

När vi besöker dem har det bara gått någon månad sedan de avslutade Produktionslyftet och de står inför utmaningen att själva driva arbetet vidare. Från att ha fått – som Emil beskriver det – ”en spark i baken” varannan vecka av Produktionslyftets coacher så är det nu upp till företaget att se till att det inte stagnerar.

Tack vare stora investeringar i bland annat laserbearbetning har Anderssons Mekaniska
idag med en mycket modern maskinpark.

– Det är viktigt att inse att de 18 månaderna inte utgör det egentliga arbetet, betonar Göran. Det är praktiskt taget bara körlektioner, nu måste vi arbeta vidare mot körkortet för att själva kunna välja vår egen väg.

Så här i efterhand inser de att diskussionerna i konferensrummet var rätt att prioritera, men då när det var ”kalabalik” i produktion var det inte lika lätt … Hade de inte tagit den tiden för att skapa samsyn så hade de dock inte kunnat gå vidare enligt Göran. Det är oerhört viktigt att etablera filosofier och principer som ett första steg på resan. Samtidigt innebar satsningen en stor munsbit för ett företag av deras storlek.

– Visst talades det lite om att köra en lightversion av Produktionslyftet, men vi var optimister, säger Göran med ett leende. Hur svårt kan det vara?

Både Göran och Emil erkänner dock att satsningen emellanåt var tuff och att de med sina 30-tal anställda kanske var lite för små för en fullvärdig satsning enligt Produktionslyftets metodik. Inför den avslutande delen efter semestern 2015 tog de därför god tid på sig för diskussioner kring vad som varit bra respektive mindre bra och hur de skulle gå vidare.

– Det ledde till en bra och genomtänkt plan som vi fortfarande följer, berättar Emil. Jag tror att om vi hade gasat för mycket hade risken varit att det inte hade mynnat ut i någonting, det behövdes den tid det tagit.

Det var också Emil och Göran som gick den Lean-utbildningen för två personer som ingår i Produktionslyftets upplägg. Det gav dem en bättre överblick och det var även nyttigt att sitta i bilen till och från kurstillfällena och diskutera. De fick ett bättre grepp kring filosofin som binder ihop Lean-arbetet; även om de förstod verktygen och var medvetna om vikten av flöde och kvalitet så gav utbildningen en del nya tankar kring ett övergripande produktionssystem. Idag har de lättare att se saker i sitt rätta sammanhang och dra nytta av en ökad samsyn.

Tydliga effekter av 5S med rena ytor och ordning och reda … Samtidigt som det finns
ytterligare potential på sina håll!

– Skulle vi göra om det här om vi tänker tillbaka? Vi kanske skulle ha styrt lite annorlunda, gjort några omtag under vägen, filosoferar Göran. Men visst, vi skulle göra det igen, ingen tvekan. Vi har snart uppnått våra första 50 år som företag, det vore coolt med 50 år till.

Idag är deras produktionssystem framtaget, vilket också fick ta sin tid. Även om skriften som beskriver systemet främst är tänkt för internt bruk så har vissa kunder klart för sig vad som pågår.

– Naturligtvis har vi informerat om vår satsning, att det handlar om att bli bättre, säger Emil. Hos de kunder som vet vad det handlar om är det helt klart en fjäder i hatten för oss. Kan vi bli kända för detta och leverera ännu bättre så är det klart att de gillar det.

Enligt Emil är verktygen inom Lean egentligen väldigt enkla; det svåra är som sagt att se helheten och att få allt att samverka i ett system. I Lean-kursen tas exempelvis 5S bara upp väldigt kortfattat; från annat håll erbjöds de att arbeta med ett 5S-införande under tre månader till en kostnad på över 100 000 … De tackade nej, vilket enligt Göran var ett av hans bättre beslut.

Göran Kronholm och Emil Kronholm vid Anderssons Mekaniskas lokaler i Stenvadet, Skillingaryd.

– Det känns skönt med insikten om alla möjligheter som finns, jag är mindre orolig idag, säger Emil. Vi vet vilka utmaningar vi har och vart vi ska. Göran trodde en sak, jag en annan – och alla andra ytterligare något annat. Nu vet vi alla vilken väg vi ska gå.

Om de inte hade satsat på Lean hade risken enligt Göran varit att de investerat mer i hårdvara istället för mjukvara, det vill säga i teknik istället för förhållningssätt. Förr hade det kanske fungerat, men idag måste det till något mer.

– En lasermaskin kan alltid köpas men det räcker inte, säger Göran. Insikten om vikten av medarbetarna och samsyn har ökat.

De har insett att den struktur de nu byggt fungerar och båda menar att det går bättre även om det har inneburit ett intensivt arbete. Att omsättningen ökat är en kombination av de investeringar de gjort och deras arbete med såväl kvalitet som leveransprecision.

– Arbetet med Produktionslyftet har gett resultat men det är viktigt att inse att det tar tid, avslutar Göran. Det svåraste är att hålla igen, att inte springa för fort. Allt måste fungera parallellt och alla ska vara med.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer