Vikten av standardiserat arbetssätt

Notis · 2018-04-16

AB Martin G Anderson i Örebro är insikten stor vad gäller fördelarna med att ha standardiserade arbetssätt. I början av april var det dags för säljavdelningen och inköp att träffas och diskutera kring detta. Det var två mycket engagerade grupper av sälj och inköp dom arbetade under dagen med att komma överens om och skriva ned ett antal standardiserade arbetssätt. Det blev ett bra resultat och nu återstår för dem att testa, följa upp och utveckla arbetet. Mer information har marjo.sarkimaki@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer