Viktig plan framåt i Kvicksund

Notis · 2019-08-26

Hos Abetong i Kvicksund är strukturen på plats, daglig styrning flyter på bra i pilotområdet och på fabriksnivå. Förbättringsarbetet med problemlösning finns på plats, nästa steg är att planera in mer tid för det och prioritera det.
Spridning till fler grupper påbörjades efter semestern.
Utmanande och bra diskussioner med styrgruppen och diskussion om planen framåt vilket även inkluderar det faktum att deras nya platschef börjar i september. Mer information har Tomas Wigerfelt.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer