Vilja till förändring bygger ”nya industrin”

Ledare · Birgitta Öjmertz • Programdirektör · 2015-06-24

Produktionslyftet har nu hållit på i åtta år och det vi gör bygger vidare på verksamhet vi bedrivit långt innan dess. Det här med att tänka och agera långsiktigt är en av våra vägledande principer, både i arbetet i företag och för oss själva. Vi pratar ofta om att det i arbetet i företagen är så att även om vi också kan se resultat på kort sikt, så kommer de stora effekterna på längre sikt.

Genom att skapa samsyn och drivkraft och ta vara och bygga på allas engagemang skapas förändringsförmåga. Vi ser den positiva spiralen i företagen vi arbetar med: Företagskulturen utvecklas => Bättre arbetsplats => Bestående resultat => Det lönar sig!

Om vi kan gå från att känna att ”vi måste” förändra oss för att trycket från omgivningen ökar på grund av ökade kundkrav, ökad konkurrens och teknikskiften, till att känna att ”vi vill” förändra oss för att vi ser spännande möjligheter med ny teknik, nya affärsmöjligheter och att skapa ökat kundvärde – tänk vad mycket som vore vunnet! Vi ser då möjligheterna för både medarbetarna eftersom arbetet blir roligare och mer utvecklande, kunderna blir nöjdare och företaget stärks till nytta för både ägarna och samhället.

Detsamma gäller för Produktionslyftet som helhet, där vi nu tittar mycket på de möjligheter där vi kan bidra till ”nyindustrialiseringen” genom att samverka med fler områden för att bidra till att förstärka företagens förändringsförmåga. Vi tror att vi kan bidra både med den nationella och regionala strukturen som vi byggt upp tillsammans och med den metodik vi arbetar utifrån för att bygga förändringsförmåga i företag. Vi kan inte ge svaret på vad ”den nya industrin” är eller berätta för er i företagen vad ni ska göra, men vi tror att vi kan bidra till att ni blir bättre på att hitta er väg att ta till vara på de möjligheter som finns. Inte bara genom att skapa bättre processer i hela företaget, som vi arbetar med idag, utan att tillsammans med andra aktörer också hitta en röd tråd för hur vi kan knyta ihop det med att också bidra till förmågan att ta tillvara på ny teknik och skapa nya produkter och affärer – att skapa kraft att förändra i företaget som helhet.

Nu önskar jag er en härlig sommar, förhoppningsvis också med en dos av sol och värme. När vi laddat batterierna så ses vi igen för en spännande höst med många möjligheter som vi vill ta tillvara och utveckla till att bli verklighet!

Birgitta Öjmertz • Programdirektör

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer