Vill ni vara med i Produktionslyftet en gång till?

Notis · 2013-09-26

Tre platser i den pågående etappen av Produktionslyftet kommer att erbjudas till företag som redan tidigare deltagit i Produktionslyftet. Medverkan en andra gång ska syfta till att företaget ska kunna ta ytterligare ett tydligt steg i sin utveckling, där det kan röra sig om till exempel tillämpningar av Lean på utveckling, marknadsföring, ny-/ombyggnad av fabrik, ledarskap, medarbetarutveckling etcetera.

Detta är ett upplägg som finansiären Vinnova har beviljat medel för. Arbetssätt och metoder kommer att utvecklas under resans gång, men kommer att bygga på samma principer som vi använder generellt i Produktionslyftet:

  1. Hjälp till självhjälp – vi utmanar och bygger tillsammans kompetens och drivkraft
  2. Långsiktigt tänkande – bestående förbättring som följer en linje
  3. Olikhet är en tillgång – respekt för alla, samförstånd, delaktighet och förankring
  4. Öppenhet och erfarenhetsutbyte – lär från alla de som redan gjort detta
  5. Ett gemensamt arbetssätt – vi vet att vi når resultat när vi följer vår metod och förbättrar den ständigt
  6. Lära genom att göra – utmana, mäta, experimentera, reflektera och ständigt förbättra
  7. Leva som vi lär – vi tillämpar själva vad vi lär ut.

Mer konkret kommer vi, precis som i första omgången, att starta med att tydliggöra de utmaningar som företaget står inför, hitta de steg som först ska tas, utarbeta i en pilotverksamhet samt förankra och sprida i resten av verksamheten. Vi kommer dock att arbeta i ett högre tempo och vi förväntar oss en starkare egen drivning av arbetet från företagets sida. Preliminärt är löptiden för arbetet 12 månader, där Produktionslyftets coacher besöker företaget varannan vecka första halvåret och var fjärde vecka under det andra. De månatliga kostnaderna är samma som i det ”vanliga” programmet, detaljerna konkretiserar vi tillsammans.

Intresserad? Hör av er till Hans Reich enligt nedan och diskutera saken. Därefter vill vi senast den 31 oktober ha ett brev eller mail med en mycket kort beskrivning av följande:

  1. Var ni står idag med avseende på Lean?
  2. Vilka utmaningar skulle ni vilja möta genom en andra medverkan?

Därefter kommer vi att välja ut de tre företag där vi bedömer chansen störst till något nytt som andra kan lära sig av. För mer information kontakta hans.reich@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer