Vill ni vara med i Produktionslyftet en gång till?

Notis · 2015-04-29

Fyra platser i den pågående etappen av Produktionslyftet kommer att erbjudas till företag som redan tidigare deltagit i Produktionslyftet. Medverkan en andra gång ska syfta till att företaget ska kunna ta ytterligare ett tydligt steg i sin utveckling, där det kan röra sig om till exempel tillämpningar av Lean inom utveckling, projektprocessen, marknadsföring och försäljning, ny-/ombyggnad av fabrik, utveckling av leverantörskedjor, ledarskap, medarbetarutveckling etcetera.

Arbetet med en andra etapp av Produktionslyftet med fyra pilotföretag har precis avslutats med goda resultat. Utgångspunkten har varit att använda en anpassad metodik för fördjupning som bygger vidare på Produktionslyftets metodik Sneda Vågen. Dessa erfarenheter vill vi nu använda för att ge fler företag möjlighet att ta ytterligare steg i sitt förbättringsarbete.

Mer konkret kommer vi, precis som för företag som deltar för första gången i Produktionslyftet, att starta med att tydliggöra de utmaningar som företaget står inför, hitta de steg som först ska tas, utarbeta i en pilotverksamhet samt förankra för spridning i resten av verksamheten. Vi kommer dock att arbeta i ett högre tempo och med högre förbättringstakt och förväntar oss därför en starkare egen drivning av arbetet från företagets sida. Löptiden för arbetet är 9 månader, där Produktionslyftets coacher besöker företaget varannan vecka första halvåret och därefter var fjärde vecka.

För att detta ska vara möjligt krävs av de organisationer som går in i arbetet att de har:

  • En systematik och drivkraft i sitt pågående förbättringsarbete
  • Ledare och nyckelpersoner som driver utveckling och lärande som en väsentlig del av sitt arbete
  • Stor praktisk kunskap om tillämpning av Lean
  • En god bild av sin ambition och den utmaning de vill möta med arbetet
  • Egna resurser från start att avsätta i utvecklingsarbetet.

Vinnova subventionerar med cirka 30 % av kostnaden och för företaget blir då kostnaden 25 000 SEK per månad. Intresserad? Hör av er till Hans Reich, Richard Berglund eller Birgitta Öjmertz enligt nedan för att diskutera vidare. Därefter vill vi senast den 29 maj ha ett brev eller mail till någon av oss med en mycket kort beskrivning av följande:

  1. Var står ni idag med avseende på Lean?
  2. Vilka utmaningar skulle ni vilja möta genom en andra medverkan?

Därefter kommer vi att välja ut de fyra företag där vi bedömer chansen störst till något nytt som även andra kan lära sig av. För mer information kontakta hans.reich@produktionslyftet.se, richard.berglund@produktionslyftet.se eller birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer