Vinna-vinna-vinna

Ledare · Jenny Bramell · Regionsamordnare · Produktionslyftet · 2018-09-28

Den 19 september var jag med vid IUC-bolagens årliga rikskonferens i Halmstad, det största arrangemanget någonsin. 16 noder från hela landet var på plats, däribland två nya: GTC (Göteborgs Tekniska Collage) och CIL (Centrum för Informationslogistik) från Ljungby. Båda dessa utgör också Produktionslyftets regionledning i region Väst respektive region Småland med öarna.

I vår gemensamma utmaning att stötta och bidra till att Sverige blir ett verkligt smart industriland kommer IUC-bolagen och Produktionslyftet allt närmare varandra. Det är något inte minst jag själv upplever på nära håll både i min roll som regionsamordnare för Produktionslyftet och som styrelseordförande i IUC Sverige. Det är dessutom något som också ligger i våra finansiärers intresse.

Vi har våra separata och tydliga roller där IUC-bolagen utgör motorn för industriutvecklingen i regionerna, ofta på direkt uppdrag av regionen ifråga. Uppdraget är att stötta framförallt små och medelstora företag i deras strävan att bli och förbli konkurrenskraftiga, att hänga med i utvecklingen och följa med in i framtiden – vilket även är vad Produktionslyftets arbete går ut på.

Produktionslyftets metodik bidrar alltmer in i IUC-bolagens aktiviteter och det arbete vi gör. Några exempel är Indigo-projekten där metodiken används, liksom det nya automationsprogrammet PILAR där den utgör en bärande del. Dessutom både utvecklas och används den naturligtvis i Produktionslyftets eget arbete.

Nu har vi funnit ett sätt att skapa kraft och förnyelse genom att kombinera våra styrkor och samordna våra resurser. Ett bestående intryck från rikskonferensen var den positiva attityden till ökad samverkan där vi kan dra nytta av och använda varandras erfarenheter och etablerade arbetssätt med företagens bästa för ögonen. Har begreppet ”vinna-vinna-vinna” någonsin varit mer passande?

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer